* [ informacje o oddziale ] * [ informacje regulaminowe]  * [ zgłoszenia ] *  [ opłaty ] * [ opłaty za reklamę ] *
* [ sędziowie ] * [ klasy ]  * [ tytuły ] * [ nagrody ] *KATALOG
 do pobrania  02.09.2018 od godziny 8:00

>>  KATALOG << pdf

>> wyniki FINAŁÓW TERIEROW i CRT << pdfZapraszamy na wydarzenie
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów
ZAPRASZA
na
KRAJOWĄ WYSTAWĘ TERIERÓW I CZARNEGO TERIERA ROSYJSKIEGO
 O MEMORIAŁ IM. ANDRZEJA JAWORSKIEGO
>> Andrzej Jaworski - wspomnienie<<

pod patronatem wójta gminy Świerklaniec Pana Marka Cyla


BĘDZIE NAM MIŁO GOŚCIĆ PAŃSTWA WRAZ Z PSAMI
na naszej wystawie, która odbędzie się

02.09.2018 ( NIEDZIELA )
na terenie Parku w Świerklańcu, ul.Parkowa 30
 Park w Świerklańcu, ul.Parkowa 30
>> Jak dojechać <<

INFORMACJE :
Związek Kynologiczny w Polsce Oddział Chorzów
ul. Powstańców 41; 41-500 Chorzów
sekretariat czynny od wtorku do czwartku w godz. 17 - 20

telefon/fax +48 32 2410 830
e-mail biuro@zkwp-chorzow.netINFORMACJE REGULAMINOWE :

1). Na wystawę mogą być zgłaszane psy zgodnie z regulaminem Wystaw Psów Rasowych Związku Kynologicznego w Polsce.
Zarząd Główny ZKwP przypomina o bezwzględnym przestrzeganiu Regulaminu Wystaw Psów Rasowych
w zakresie obowiązku podawania przez wystawców numeru rodowodu PKR lub KW dla psów zgłaszanych do klasy pośredniej lub otwartej (pkt II, ppkt 4 a Regulaminu Wystaw).
2). Do każdego dorosłego zgłoszenia należy dołączyć kopię rodowodu.
3). Adnotacja "w przygotowaniu" możliwa jest wyłącznie dla psów zgłaszanych do klasy młodszych szczeniąt, szczeniąt lub młodzieży.
4). Psy/suki importowane do Polski, mogą być przyjmowane na wystawy na podstawie oryginalnego numeru rodowodu eksportowego,
 wystawionego przez organizacje kynologiczne uznane przez FCI przed jego nostryfikacją lecz po rejestracji oddziałowej.
5). Jednocześnie przypominamy, że dla wszystkich psów stanowiących własność i współwłasność członków ZKwP
wymagane jest podanie numeru rejestracyjnego psa/suki w oddziale ZKwP.


TERMIN ZGŁASZANIA i OPŁAT:

ZGŁOSZENIA do 18.08.2018
OPŁATY do 25.08.2018

opłaty wniesione po 25.08 oraz w dniu wystawy wszystkie klasy i rasy - 150 zł

Zgłoszenia dla asystentów, gospodarzy i sekretarzy - wystawa@zkwp-chorzow.net


OPŁATY :
1). Dla ułatwienia identyfikacji wpłaty prosimy o podanie imienia i przydomka psa oray Imię i nazwisko właściciela
2). UWAGA!!! Opłaty dla członków o. Chorzów są niższe o 10 PLN odpowiednio za każdego zgłoszonego psa ( dotyczy każdej klasy )
3). Jako „następny” rozumiany jest pies tego samego właściciela (tych samych właścicieli – w identycznej konfiguracji osób) co pierwszy pies.
4). Ponadto nie można jako pierwszego psa traktować zgłoszenia do klasy z obniżoną opłatą – młodszych szczeniąt, szczeniąt, weteranów oraz psów z tytułem interchampiona

OPŁATY w TERMINIE do 25.08.2018
* * Opłaty wniesione po 25.08.2018 ( decyduje data wpływu na konto ) oraz w dniu wystawy wszystkie klasy i rasy - 150 zł
 w tytule przelewu proszę podać "  nazwe wystawy (wystaw), imię psa i nazwisko własciciela"
W przypadku zaznaczenia katalog drukowany "TAK" prosimy o wpisanie w tytule wpłaty  " + katalog"
OPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
teriery  za 2 wystawy
58 KWPR + teriery
Katalog w formie pdf.
Katalog w tej formie będzie dostępny na stronie na 2 godziny przed rozpoczęciem sędziowania
 0 zł 0 zł + 0 zł
Katalog w formie drukowanej (dodatkowo płatny) Aby go otrzymać należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym i dodać kwotę do opłaty za psa 10 zł za zgłoszenie na 58KWPR lub 15 zł za na 2 wystawy)  5 zł  10 zł + 5 zł
 za pierwszego, drugiego i trzeciego psa ( klasa młodziezy, pośrednia, użytkowa, otwarta , championów ) 90 zł 160 zł
 za czwartego i następne  ( klasa młodziezy, pośrednia, użytkowa, otwarta , championów ) 50 zł 80 zł
 klasa młodszych szczeniąt i szczeniąt 40 zł 60 zł
 interchampiony ( tylko z PKR ) 40 zł 60 zł
 klasa weteranów 40 zł 60 zł
 Pary Hodowlane 20 zł 40 zł
 Grupa Hodowlana 20 zł 40 zł
      
KATALOG
Wypełniając formularz zgłoszeniowy można wybrać jedną z opcji:
1. katalog w formie tradycyjnej
Aby go otrzymać należy zaznaczyć odpowiednie pole w formularzu zgłoszeniowym i dodać kwotę do opłaty za psa 10 zł za zgłoszenie na 58 KWPR lub 15 zł za na 2 wystawy

W przypadku zaznaczenia katalog drukowany "TAK" prosimy o wpisanie w tytule wpłaty  " + katalog"

2. katalog w formie PDF - bezpłatnie
Katalog w tej formie będzie dostępny na stronie w dniu wystawy na 2 godziny przed rozpoczęciem sędziowaniaForeign exhibitors
Payment must be sent to our account until 25th. of August.
in the title of the transfer, please state "name of the exhibition, name of the dog and name of the owner"
In the case of marking the catalog printed "YES", please enter in the title of the payment "+ catalogue"

Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
terriers terriers + 58 National show

PDF will be avaiable on  the day of the show not earlier than 2 hrs before the judging starts

Printed catalogue  5 euro   10 € ( 2 x catalog)
1st. dog  2nd. dog and 3rd. dog 25 € ( 40 € After 25th. of August and at the show )

40 €  ( 40 € + 40€ After 25th. of August and at the shows )

4th and next 15 € ( 40 € After 25th. of August and at the show )

20 € ( 40 € + 40€ After 25th. of August and at the shows )

minor puppy, puppy 15 € ( 40 € After 25th. of August and at the show )

20 € ( 40 € + 40€ After 25th. of August and at the shows )

veterans 15 € ( 40 € After 25th. of August and at the show ) 20 €  ( 40 € + 40€ After 25th. of August and at the shows )
Couple competition 5 € 10 €
Breeding Group 5 € 10 €Foreign exhibitors:
The sending the signed entry form means that the exhibitor is oblidged to pay the entry fee, no matter if the dog will/will not be presented.

Zahraniční vystavovatelé
Doručení podepsané přihlášky psa znamená povinnost majitele zaplatit poplatek i v tom případě, pokud tento pes nebude na výstavě přítomen a ohodnocen.

Auslaendische Aussteller.
Eine zugeschickte unterschriebene Anmeldung verpflichtet den Hundebesitzer die Gebuehr zu Zahlen, auch im Fall wen der Hund nicht zum Auswertungsergebnis gebracht wird.


OPŁATY ZA Zgłoszenie psa i  REKLAMĘ W KATALOGU:
( ceny brutto )
hodowlana 1 strona (A5) - 130 zł
inne - 150 zł

OPŁATY PROSIMY KIEROWAĆ NA KONTO:
Bank Śląski O/Chorzów 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764
Nr rachunku IBAN: PL 74105012431000001000002764
Nr BIC (SWIFT): INGBPLPW
Zgodnie z Regulaminem Wystaw Psów Rasowych za psa, który nie został doprowadzony do oceny należy również uiścić opłatęOBSADA SĘDZIOWSKA:
Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany sędziego

Zamiast sędziego Iuza Beradze, Czechy sędziować będzie Antoaneta Penkova ( Bułgaria
 
 Antoaneta Penkova ( Bułgaria ) - teriery w typie bull

Elina Haapaniemi ( Finlandia ) -  Czarny terier rosyjski, Border Terrier, Terier czeski, Kerry Blue Terrier, Lakeland Terrier, Norfolk Terrier,
 Terier szkocki, West Highland White Terrier, Terier walijski

Anne Tove Strande ( Norwegia ) - Airedale terier, Terier irlandzki, Cairn Terrier, Foksteriery, Irish Soft Coated Wheaten Terrier,
 Jack Russell Terrier, Manchester Terrier, Niemiecki terier myśliwski,  Parson Russell Terrier, Terier brazylijski, Yorkshire Terrier, pozostałe rasy
 


KLASY

Mlodszych Szczeniąt - wiek od 4 do 6 miesięcy
Szczeniąt – wiek od 6 do 9 miesięcy
Młodzieży – wiek od 9 do 18 miesięcy
Pośrednia – wiek od 15 do 24 miesięcy
Otwarta – wiek powyżej 15 miesięcy
Użytkowa – wiek powyżej 15 miesięcy (wymagane odpowiednie certyfikaty )
Championów - dla psów z tytułem championa międzynarodowego lub krajowego ( wymagana kopia )
Weteranów – wiek dla psów i suk powyżej 8 lat

UWAGA: decydujący dla wyboru klasy jest wiek w dniu wystawy ( Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP - Zasady organizacji wystaw, pkt.6 )

TYTUŁY I WYRÓŻNIENIA:

Wniosek na Championa Polski ( CWC )
Zwycięzca Młodzieży Chorzów 2018
Najlepszy Junior w Rasie  Chorzów 2018
Najlepszy Dorosły Pies/Suka w Rasie Chorzów 2018
Zwycięzca Rasy ( BOB )  Chorzów 2018
Zwycięzca Płci Przeciwnej ( BOS ) Chorzów 2018
a także
Najlepsze Młodsze Szczenię Chorzów 2018
Najlepsze Szczenię Wystawy  Chorzów 2018
Najlepszy Junior Wystawy  Chorzów 2018
Najlepszy Pies Użytkowy Chorzów 2018
Najlepszy Weteran  Chorzów 2018

oraz dodatkowo
Najlepsza Para Chorzów 2018 -  pies i suka będące własnością jednego właściciela
Najlepsza Grupa Hodowlana Chorzów 2018 - min. 3 egzemplarze a max. 5  z tym samym przydomkiem

UWAGA: do konkurencji Najlepsza Para zgłoszenia proszę wysyłać na adres:
formularz@zkwp-chorzow.net
Tylko psy ujęte w katalogu będą mogły wystapić w ww. konkurencjach dodatkowych


NAGRODY i FUNDATORZY NAGRÓD

Zwycięzcy Wystawy (BIS )
Zwycięzców Ras (BOB)
Najlepszych w Płci Przeciwnej ( BOS)
Najlepszego Młodszego Szczenięcia Wystawy
Najlepszego Szczenięcia Wystawy
Najlepszego Juniora Wystawy
Najlepszego Psa Użytkowego Wystawy
Najlepszego Weterana Wystawy

oraz dodatkowo dla:
Najlepszej Pary Wystawy
Najlepszej Grupy Hodowlanej Wystawy

* * * * * *
Rozety dla:
Zwycięzcy Wystawy (BIS)
Najlepszych w Rasie (BOB) - hodowla Contenders
Najlepszych w Płci Przeciwnej ( BOS )
Najlepszego Młodszego Szczenięcia Wystawy
Najlepszego Szczenięcia Wystawy
Zwycięzców Młodzieży Wystawy
Najlepszego Juniora Wystawy
Najlepszego Psa Użytkowego Wystawy
Najlepszego Weterana Wystawy
oraz
Najlepszej Grupy Hodowlanej Wystawy
Najlepszej Pary Psów Wystawy


***********

Pamiątki dla 1, 50 i 100 zgłoszenia
Pamiątki dla psów urodzonych 02.09. dowolnego roku
Pamiątki dla najstarszego i najmłodszego zgłoszonego teriera


*********


Główny Sponsor Wystawy - Tropical


>> www.tropidog.pl  <<  >> www.zdrowy-pies.pl <<

 *********

Firma Creative 21 - nagrody dla BIS 1-4 i BIS 1 Junior>> www.
creative21.pl <<

*********


Firma Botaniqa:

 www.botaniqa.eu

*********

...Zapraszamy do fundowania nagród, będziemy sukcesywnie uzupełniać ten spis....